Webquests voor wiskunde

Wat is een webquest? Lees deze pagina eerst!

Woordenlijst met Engelse wiskundetermen die je kunt tegenkomen.

Voor mede-docenten: een beetje achtergrond.

 

Vooraf

Bij het maken van deze webquests moet je één ding goed in gedachten houden: het werkstuk dat je gaat schrijven moet zoveel mogelijk een samenhangend verhaal zijn. In de webquest worden specifieke vragen gesteld, soms een hele hoop, die her en der ook erg "stap voor stap" op details ingaan. Dat wil echter niet zeggen dat er ook een bijbehorend "rijtje antwoorden" in je werkstuk komt te staan. Integendeel: veel van die vragen zijn bedoeld om je op het goede spoor te houden, maar het gaat altijd om "het verhaal als geheel". Dat ergens 4 of 5 uitkomt is helemaal niet interessant op zichzelf: dingen zijn altijd pas interessant in hun context. Soms wordt er een rij vragen gesteld die op de een of andere manier met elkaar samenhangen. Je bent dan, afhankelijk van de vragen, ook niet perse verplcht alles in die volgorde te doen of te laten terugkomen. Als je een andere volgorde logischer vindt, of beter voor de loop van je verhaal: ga je gang.

Het is dus, nogmaals, niet de bedoeling dat je één voor één de vragen afwerkt zonder verbindende tekst of zonder zelf op eigen houtje verbanden te leggen o.i.d., alsof het een proefwerk is. En het is al helemaal niet de bedoeling dat je de vragen kopieert, in je werkstuk plakt, en ze van antwoorden gaat voorzien. Maak er iets van dat een kop en een staart heeft.

Je vindt hieronder drie soorten webquests:

 

Kleine webquests voor één leerling

 

Grote webquests voor één leerling

 

Grote webquests voor groepjes van twee leerlingen

 


(c) H.J. Veenstra 2003